При розробці проектної документації для об'єктів промисловості необхідно керуватися тими ж міркуваннями, що при проектуванні цивільних будівель та споруд. Слід піклуватися про їх функціональну доцільність, естетичну якість, економічну рентабельність, правильне розміщення на структурних схемах населених пунктів.

Також важливо враховувати доцільність організації технологічного процесу, створювати комфортне робоче середовище, забезпечувати високий рівень обслуговування працівників. Велику роль у промисловому проектуванні відіграє дотримання вимог з охорони праці, охорони навколишнього середовища, захисту води, повітря та атмосфери в цілому від шкідливих впливів виробництва. На етапі проектування важливо продумати інженерне, транспортне забезпечення об'єкта.

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВАВІАПРОЕКТ – ваш надійний партнер в проектуванні промислових об’єкті, житлових будинків та будинків комерційного призначення.

Проектування промислових будівель та споруд

Які нюанси мають враховуватися під час проектування промислових об'єктів?

У процесі розробки проекту нового промислового підприємства вибирається матеріал для несучих конструкцій з урахуванням необхідного ступеня вогнестійкості. Визначається крок колон, затверджуються інші конструктивні рішення.

Від технології впроваджуваного виробництва залежить кількість проектованих будівель/споруд їх габарити, планування та інші характеристики. Усі дані, важливі для створення проекту, фіксуються у технічному завданні. Воно стає базою для розробки документів, які використовуватимуться під час будівництва.

Якщо замовник вже має діючі підприємства тієї ж спрямованості, що й проектоване, варто ознайомити проектувальників зі специфікою їх роботи. Це дозволить оптимізувати всі рішення майбутнього об'єкта, відповідно, прискорити час на його зведення та скоротити витрати.

Вихідні дані розробки проекту промислового об'єкта:

  • Для розробників генерального плану: розташування наземних елементів конструкції об'єкта по відношенню до зовнішніх комунікацій та сусідніх будівель.
  • Для архітекторів: позначки, де в будівлі/споруді буде встановлено обладнання, розрахунок категорій приміщень вибухонебезпечної небезпеки, режим роботи, розмір штату, інформація про додаткове оснащення.
  • Для конструкторів: характеристики технологічного обладнання, відповідно до яких будуть визначатися розміри несучих конструкцій, виконуватимуться розрахунки навантажень на несучі конструкції та фундамент.
  • Для електриків: заплановані навантаження на мережу після введення виробничого обладнання в експлуатацію.