Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Провідний центр освіти, науки та інновацій, а також потужний заклад вищої освіти з IV рівнем акредитації. ДонНУ імені Василя Стуса як науково-освітній комплекс входить в десятку провідних ВНЗ України. Основна місія закладу відносно своїх студентів – досягти результату формування особистості та професіонала своєї справи.

Навчальний заклад молодий, проте за 85 років з двох факультетів педагогічного інституту виріс до сучасного інноваційного освітнього центру. Сьогодні тут навчається понад 5000 студентів. В структурі університету є 6 факультетів:

  • економічний – заснований в 1966 році факультет, що має 7 катедр;
  • юридичний – утворений в 1983 році факультет, має 4 катедри;
  • інформаційних і прикладних технологій – утворений наказом ректора у 2019 р., налічує 5 катедр;
  • хімії, біології і біотехнологій – заснований в 1965 році факультет, який нараховує 5 катедр;
  • філології, психології та іноземних мов – найстаріший факультет з якого починався інститут, має 3 катедри;
  • історії та міжнародних відносин – найстаріший факультет з 80-річною історією, налічує 3 катедри.

До складу університету входить утворена у 2016 році філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля».

В рамках свого бачення навчальний заклад моделює себе як класичний дослідницький університет. Він є конкурентоспроможним як на національному рівні, так і відносно міжнародного товариства. ДонНУ є надійним партнером не тільки для громадських інститутів, а і для бізнес-спільноти. Навчальний заклад ставить акцент на наявність корпоративного духу. Це не просто навчальний заклад, а світоглядний простір, що дає можливість жити, працювати, навчатися. Самореалізація в цьому місці можлива за принципом академічної вільності, чесності, професійності та патріотизмі.

Стратегічними пріоритетами є прагнення до забезпечення якості, студентоорєнтованості та конкурентоспроможності. Створення простору, де спільнота може жити й навчатися разом.

Міжнародна діяльність університету полягає в дружніх відносинах з 48 університетами світу. ДонНУ є членом багатьох міжнародних асоціацій, в т.ч. європейської, AIMOS, GUIDE а також Міжнародного Консорціуму Університетів. В інституті діють європейські наукові освітні програми, які розробляються сумісно з міжнародними партнерами. На базі партнерства передбачається організація спільних заходів у вигляді конференцій, форумів та семінарів. Також сумісно публікуються навчальні посібники, наукові публікації тощо. Університет підтримує академічну мобільність студентів та працівників навчального закладу, які проходять навчальні курси, тренінги й стажування. Міжнародна діяльність передбачає співробітництво та налагодження зв’язку з органами влади та бізнесом країн-партнерів.

Університет має власну наукову бібліотеку, яка після 2014 р. діє у Вінниці. Поміч у її відродженні здійснювалась практично всіма регіонами України. Участь у її створенні та наповненні приймали волонтери та країни США, Канада, Франція, Польща. Наразі фонд бібліотеки налічує 23 тис. примірників різної літератури та періодичних видань. Також діє електронний каталог. Університет має безоплатний доступ до бази SCOPUS та Web of Science.

studzoro.com