Зв'язок між людьми та різноманітними компаніями становить важливу складову життя. Адже компанії виготовляють продукцію, надають послуги та забезпечують працевлаштування. Але що ми уявляємо, коли говоримо про «підприємство», і які види таких структур існують в Україні? Більше інформації на тему доступно за посиланням https://youcontrol.com.ua/topics/shcho-take-pidpryiemstvo/.

Що таке підприємство?

Згідно зі статтею 62 Господарського кодексу України, "підприємство" — це автономний господарський суб'єкт, офіційно зареєстрований відповідними органами влади чи місцевого самоврядування, спрямований на задоволення громадських та особистих потреб через постійне провадження виробничої, науково-дослідної, торговельної та інших видів господарської діяльності в межах, передбачених законодавством.

Головна мета підприємства — задовольнити попит ринку з метою отримання прибутку. Термін «підприємство» вказує на конкретну форму організації господарювання, що виступає самостійним суб'єктом.

Українські підприємства можуть створюватися для провадження некомерційної господарської діяльності або ж навпаки для безпосередньо підприємницької діяльності.

Зазвичай, якщо закон не встановлює інше, підприємства діють відповідно до свого статуту. Вони є юридичними особами з власним балансом, майном, банківськими рахунками та печатками, які мають ідентифікаційний код та найменування. Інші юридичні особи не можуть входити до складу підприємства відповідно до законодавства.

Види підприємств в Україні

Українське законодавство визначає кілька типів підприємств, орієнтованих на форми власності:

  • приватні підприємства;

  • підприємства колективної власності;

  • комунальні підприємства;

  • державні підприємства;

  • підприємства зі змішаною формою власності;

  • спільні комунальні підприємства.

Підприємство вважається зарубіжним, якщо його статутний капітал складається на 100% з іноземних інвестицій. Якщо цей капітал містить щонайменше 10% зарубіжних вкладень, підприємство також вважається із зарубіжними інвестиціями.

В Україні розрізняються корпоративні та унітарні підприємства, залежно від формування статутного капіталу та методу створення.

Унітарні підприємства формуються одним засновником, який визначає статутний капітал, придбання майна, затверджує статут та розподіляє прибуток. Це стосується всіх комунальних та державних підприємств, а також тих, що були створені на території приватної власності засновника, а також об'єднання громадян чи релігійних організацій.

Корпоративні підприємства зазвичай створюються двома або більше засновниками за умовами підписаної угоди. Сюди входять всі юридичні особи, створені у формі господарських товариств або підприємств, заснованих на приватній власності кількох осіб.