В Британії та Сполучених Штатах обов’язково звертають увагу на правильну пунктуацію в реченнях. Одразу відмічаємо, що в порівнянні з українською правила пунктуації тут дещо спрощені. Існує декілька нюансів, на які потрібно звертати увагу. Немало цікавих матеріалів стосовно граматики та особливостей пунктуації в англійській можна знайти на сайті, який допоможе здобути початкові навички та підтримувати словниковий запас.

U9MSPUa_rkM5telgvrNmOgPKpvDr0zIK2BCva4d-iVdd_A46gbViwjG74mNW1uFuv5HNLmDQV8oLyD-cotlvzi8TIYX9cCLV6sr4aexMqkoXaLZmpHkpUY3Y2vAx89vCbuzT0Chx0GlZyL5PcndhDA

Ця мова є доволі емоційною, а тому багато чого залежить від інтонацій. Розділові знаки потрібні, щоб було зрозуміло, в який момент потрібно зробити паузу або розставити акценти. Інколи пунктуація в англійській мові залежить від індивідуального бачення автора тексту та його забаганок, тому трапляються різноманітні варіанти, які в більшості випадків вважають за правильні.

Крапку використовують за банальними звичаями

По аналогії з українською крапка ставиться в кінці англомовних речень:

  • We work in a large company. – Ми працюємо у великій компанії.
  • She bought a book. – Вона придбала книгу.
  • He wanted to go to London. – Він хотів поїхати до Лондона.

Також крапка застосовується для зазначення скорочень. Наприклад, при написанні часу – 6 a.m, або коли мова йде про статус особи в американському форматі, тобто Mister – Mr. При цьому за британськими манерами крапку допустимо не ставити – Mrs або Dr, що спрощує та прискорює написання.

Крапка не вживається у заголовках друкованих видань, скорочених назвах фізичних величин та абревіатурах.

В яких випадках речення містить коми

3z9VtDVCDdATuduc9O8kOdFEe_E4byEgp8MsvtJxXdB7fcHetHbhZeMjv-bZvmCVNv5eScTVcW0A2Vl1jqSWMCF4EKst_LuLHLSMf2fYlkkf_JXXKz1xKV1lwIGPWgSmPlPmRqTU5vjjZuFoqrM6Pg

Насамперед коми – це знаки пунктуації в англійській мові, які застосовують коли потрібно відокремити однорідні члени при перерахуванні.

In her purse were a bracelet, a wallet, a calculator. – В її сумочці лежали браслет, гаманець, калькулятор.

Якщо у досить довгому перерахуванні присутній сполучник «and», то для більш простого сприйняття перед ним теж ставиться кома. Але її допустимо не застосовувати, якщо речення не містить інші сполучники.

По аналогії з українською кому вживають:

  • у складнопідрядних та умовних реченнях;
  • для виділення вставних слів;
  • при написанні дат, наприклад, I was born on the 11th of april, 2001. – Я народився 11 квітня 2001 року.

Комами заведено виділяти оклик або звернення, а також пряму мову.

Дієслова замість тире

Замість дуже звичного та зручного тире в англійській мові вживають дієслова.

London is the capital of Great Britain. – Лондон – столиця Великої Британії.

A table lamp is a household appliance. – Настільний ліхтар – побутовий прилад.

Знаки питання та оклику

Вживання знаку питання в англійській відбувається наприкінці питальних речень, але його не ставлять, коли використовується непряма мова або запитанню притаманний риторичний характер.

Why don't you use this service. – Чому б тобі не скористатися цією послугою.

Знаком оклику позначається кінцівка речення, що передає якісь емоції або команди.

You look beautiful today! – Сьогодні ти виглядаєш прекрасно!

Нерідко його також ставлять на місто коми після вигуків.

God! It was unique! – Боже! Це було неповторно!

Використання апострофа

Цей орфографічний знак не менш поширений, аніж в українській. Він застосовується в різних частинах мови, але найбільш часто при утвореннях присвійної форми. Тоді наприкінці іменника з’являється закінчення -’s.

My neighbor’s car is surprisingly nice. – Автомобіль моїх сусідів напрочуд гарний.

I always like guys' parties. – Вечірки хлопців мені завжди подобаються.

Апостроф присутній в скороченнях або словах, що мають коротку форму. Він нібито замінює пропущені літери. Найбільш вживаними можуть бути такі приклади:

  • Let’s go! – Ходімо!
  • She doesn't care. – Їй все одно.

Здатність правильно розставляти знаки пунктуації зайвий раз демонструє обізнаність в англійській та допомагає швидко та якісно складати тексти будь-якого змісту.